De slimme manier om het gebruik van openbaar domein te reserveren en te beheren

INNAME OPENBAAR DOMEIN

Inname openbaar domein, kortweg IOD, brengt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing om innames openbaar domein aan te vragen, te verwerken en te handhaven binnen een gemeente of stad.

HOE HET WERKT

Via een gebruiksvriendelijk aanvraagformulier kunnen personen en organisaties aanvragen indienen voor het tijdelijk innemen van openbaar domein, voor bijvoorbeeld verhuizen, verbouwingen, terrassen enz. Aanvragers kunnen, naast het ingeven van de nodige gegevens, hun inname zelf intekenen op een kaart via een gebruiksvriendelijke interface. Dergelijke aanvragen kunnen thuis of op kantoor aangemaakt worden of aan het loket bij de gemeente.

Met de IOD verwerkingstoepassing kan de lokale overheid aanvragen behandelen, goedkeuren of weigeren. Door het systeem van adviesverlening, waar verschillende instanties (vb. politie, parkeerbedrijf, brandweer) advies bij een aanvraag kunnen geven, wordt de overheid ondersteund bij het nemen van de correcte beslissing.

Wanneer aanvragen toegekend zijn kunnen handhavers ze raadplegen. Via een mobiele web toepassing kunnen ze een overzicht krijgen van afgelopen, lopende en toekomstige aanvragen op de locatie waar hij/zij zich bevindt, zowel in een lijst als visueel op de kaart. De handhavers kunnen tenslotte via een desktop web toepassing een overzicht en details van de aanvraag op voorhand opzoeken en afdrukken voor ze op het terrein gaan.

Koppeling met GIPOD
De toepassing voorziet een directe koppeling met het GIPOD, bij het indienen van een aanvraag wordt deze onmiddellijk en automatisch doorgegeven naar het GIPOD. Tijdens het indienen van aanvragen worden tevens de gegevens vanuit het GIPOD gebruikt om overlappende innames en conflicten te detecteren.


Betaling

Afhankelijk van de gekozen formule kan er een reservatiekost aangerekend worden voor goedgekeurde aanvragen. U kan er dan voor opteren deze reservatiekosten door te rekenen aan de aanvrager.

Spotbooking bevat ook een betalingssysteem (koppeling met de Ingenico Payment Services, voorheen OGONE) voor een vlotte afhandeling van betalingen. Bij gebruik van deze dienst worden transactiekosten aangerekend afhankelijk van het betalingsverkeer.

Openheid

De gegevens binnen de toepassing worden via web services ontsloten, en zijn zo beschikbaar voor externe toepassingen. Hierdoor kan bijvoorbeeld het parkeerbedrijf toegang krijgen tot de toegekende innames en gekoppelde nummerplaten om zo verdere opvolging te doen binnen haar bestaande processen en tools.

SaaS oplossing

Spotbooking wordt aangeboden als een SaaS oplossing (afkorting van Software as a Service, ofwel het aanbieden en gebruiken van software via internet). Gebruikers van de software betalen de software in een abonnementsvorm naar gebruik in plaats van het eenmalig aankopen van software. Dit wil zeggen dat de toepassing SPOTBOOKING wordt aangeboden aan de medewerkers van steden en gemeenten en de burgers via een standaard browser. Geosparc staat in voor de servers, databanken, backups, updates, patches, … kortom, dat het platform beschikbaar, bereikbaar en vlot toegankelijk is voor iedere gebruiker. Voordeel voor de steden en gemeenten: onderhoud, service en support voor de software zijn volledig uitbesteed. Een aankoop van de software is niet nodig. Bovendien kan de gemeente kiezen om de kosten voor het gebruik door te rekenen aan de aanvragers, waardoor de kost voor de gemeente sterk wordt gereduceerd.

Meer informatie over SPOTBOOKING? Wenst u toegang tot de demo omgeving? Neem vrijblijvend contact met ons op.