Geosparc Support Pack

Wat is een Geosparc support pack?

Geosparc biedt via een Geosparc support pack ondersteuning voor zowel opensourcesoftware, zoals QGIS, PostGIS en Geoserver als eigen softwarepakketen. Een Geosparc Support Pack bestaat uit een vast aantal uren waarvoor de klant beroep kan doen op Geosparc.

Waarvoor kan een Geosparc Support Pack worden ingezet?

Geosparc support pack kan m.b.t. Geosparcproducten onder andere worden gebruikt voor:

 • het toevoegen van extra functionaliteiten aan SPOTBOOKING;

 • het ondersteunen van processen rond inzet van SPOTBOOKING of Parktrack;

 • het opzetten van dashboardmodule;

 • het begeleiden van inzet van SPOTBOOKING-data in andere beleidsdomeinen;

 • het gedetailleerd analyseren van behoeften voor extra modules en koppelingen;

De ondersteuning voor opensourceproducten omhelst zowel ondersteuning bij zowel technische problemen, als functionele problemen als ondersteuning bij inzetbaarheid in processen. In dit verband kan een Geosparc Support Pack onder andere worden gebruikt voor:

 • het beantwoorden van functionele vragen;

 • het ondersteunen bij functionele en technische problemen;

 • het ondersteunen van processen & analyses;

 • het begeleiden van inzet van geosoftware en geodata in andere beleidsdomeinen;

Hoe wordt een Spotbooking support pack gebruikt?

Ondersteuning gebeurt via de Geosparc Helpdesk. De Geosparc Helpdesk opereert in eerste instantie via e-mail. Voor kritische problemen kan ook telefonisch contact worden opgenomen.

Een Geosparc Support Pack bestaat uit een vast aantal uren waarvoor de klant beroep kan doen op Geosparc.

Voor aanpassingen aan software of uitgebreide analyse of ondersteuning zal Geosparc een inschatting van de nodige tijd voor de gevraagde uitbreiding of ondersteuning maken. De klant beslist al dan niet akkoord te gaan met het voorstel en hiervoor gebruik te maken van het Geosparc Support Pack.

De aanpassingen of ondersteuning worden van het Support Pack in mindering gebracht volgens de werkelijk bestede hoeveelheid tijd.

Beschikbare Geosparc support packs

 • Geosparc Support Pack 20

 • Geosparc Support Pack 40

 • Geosparc Support Pack 60