Leuven doet rapportering over Inname Openbaar Domein via het Spotbooking Dashboard

Geosparc zet zich in om slim gebruik te maken van data. Zo zijn we vorig jaar ook gestart met het bouwen van interactieve rapportering van Spotbooking-data.

In de loop van de laatste paar maanden heeft Geosparc samen met Politie Leuven dit Spotbooking Dashboard verfijnd, en het resultaat mag gezien worden! Het dashboard van Leuven is een erg sterke tool om snel en eenvoudig heel inzichtrijke rapporten te maken over alle facetten van Spotbooking.

"Het dashboard geeft enorm veel mogelijkheden zowel beleidsmatig als operationeel. Alle beschikbare data kan online op basis van selectiecriteria gevisualiseerd worden gebruikmakend van de recentste data. Het dashboard biedt een overzicht van:

- de verschillende vergunningen met mogelijke filters zoals tijdsvork, betaalstatus, reden van de inname en/of de status van de dossiers.  

- de verhouding afgeleverde, geweigerde en geannuleerde vergunningen zodat je snel en permanent kunt bijsturen om een maximale dienstverlening te kunnen garanderen.  Het dashboard biedt de mogelijkheid om door te klikken naar het dossier voor meer gedetailleerde informatie.

- de verschillende type vaststellingen met periodieke verdeling (dag, maand).  Mooie tool om je handhavingsbeleid te verfijnen.

- de opvolging van de workload per medewerker, die instaat voor de verwerking van de aanvragen en het afleveren van de vergunningen, om een betere verdeling tussen de medewerkers te realiseren.

- de aard en reden van de inname zodat je een reëel beeld kan vormen van de invulling van het openbaar domein.

- de financiële resultaten gebaseerd op betaalstatus, -methode met een overzicht van de ontvangen gelden.

- de klantopvolging (natuurlijke en rechtspersonen) om de dienstverlening verder te optimaliseren

- de geografische verdeling van de aanvragen over de verschillende deelgemeenten heen.

De samenwerking om dit dashboard te realiseren verliep vlot en zeer constructief.  Elk probleem werd als opportuniteit bekeken en niet als bijkomende werklast."

Koen Wouters - hoofdcommissaris Politie Leuven

We danken Politie Leuven voor de mooie samenwerking in het tot stand brengen van dit rapport.

Plan gerust een demo hiervan in via onze planner op de website. We lichten deze rapportering ook graag toe op onze volgende klantenworkshop die in maart zal doorgaan.

Jeroen Saegeman