Versterk uw GIS-vaardigheden via het e-learning platform van giCases

GiCases is een eLearning-platform dat het gezamenlijk creëren, beheren en delen van GIS-kennis tussen industriële partners en universiteiten mogelijk maakt. Geosparc droeg in samenwerking met de KU Leuven bij aan dit platform en voorziet trainingsmodules over e-government en agile ontwikkeling.

Alle case studies en het leermateriaal zijn gratis beschikbaar op de website van het project. Het giCASES eLearning-platform bevat al het trainingsmateriaal dat is ontwikkeld in het kader van casestudy's, en bevat een groot aantal geavanceerde GIS-leermiddelen in verschillende formaten: presentaties, web-lezingen, video's, oefeningen, opdrachten etc.

Je kunt geavanceerde GIS-training vinden (14 trainingsmodules in 37 trainingseenheden) met betrekking tot gebieden zoals:

  • Indoor positionering / webgis

  • Omgevingsanalyse

  • E-government

  • Nutsnetwerken / ondergronds beheer

  • Energiebesparingsbeleid

Registratie is gratis en alle materialen worden vrijgegeven onder een open CC BY-SA-licentie.

Jeroen Saegeman