Geosparc helpt u samen met VMM uw afvalwater te volgen

In het kader van het Interregproject BEGOOD heeft Geosparc samen met de Vlaamse MilieuMaatschappij de open source Graph Tracing Engine ontwikkeld. Dit tracingalgoritme laat toe om snel en efficiënt de mogelijke routes van jouw afvalwater te bepalen. Snel inzicht krijgen in het complexe water- en afvalwatersysteem is cruciaal in noodsituaties, belangrijk voor een goed beleid en het informeren van de burger.

Met behulp van de Graph Tracing Engine (GTE) wordt data van het rioolnetwerk gecombineerd met informatie van het oppervlaktewater en kan de stroomroute van het afvalwater vanaf de binnenkomst in de riolering over zuiveringsinstallaties tot rivieren worden bepaald. De tool kan zowel voor stoomopwaartse als -afwaartse routes worden gebruikt. Zowel de mogelijke bron als impact van vervuiling kunnen worden opgespoord met het tracingalgoritme. De GTE is ingebouwd in het Afvalwatersysteem (AWIS) van de VMM.

Voor de ontwikkeling van de GTE wordt gebruikt gemaakt van Open Source libraries als JGrapht en Geotools. De tool zelf, die als microservice kan worden ingezet, is eveneens gereleased onder een opensource licentie, Apache, en beschikbaar op het Github repository van VMM.

Wil je meer te weten komen over de Graph Tracing Engine of het BEGOOD-project, kom dan op 25 september naar de VMM Roadshow in Leuven of contacteer ons.